Speed alarm

Hastigheds alarm gps trackerSpeed alarm (på dansk kaldet hastigheds alarm, eller fart alarm) er en praktisk alarm som kan aktiveres på de fleste gps trackere.

Hastigheds alarm kan anvendes på alt der er i fart, som bil, motorcykel, scooter, båd, lastbil eller andet du vil have en alarm på, hvis den kommer over en hastighed defineret af dig.

Et eksempel kan være hvor du har lånt bilen ud til børn eller venner og gerne vil være sikker på at de kører efter loven, eller en udlejningsbil.

Et andet eksempel kan være firmabiler, hvor mester holder øje med at chaufføren overholder fart begrænsningerne.

Når den tilladte hastighed overskrides, vil trackeren sende dig en SMS med hastighed og position på køretøjet.

Hastigheds alarmen kan kombineres med en tracking portal for historik, hvor data fra trackeren sendes direkte til serveren.

Impact alarm

Impact alarm (på dansk, påkørsels alarm eller sammenstøds alarm), er en nyttig funktion der anvender trackerens indbyggede accelerometer til at sende en SMS ved færdselsuheld.

Impact alarmen sender automatisk en alarm via SMS med positionen på ulykkestedet, til den/de autoriserede telefonnumre man har indkodet i trackeren. Dette er især anvendeligt hvis man har en bil eller motorcykel parkeret der bliver påkørt, eller ved personskade under en soloulykke, da det giver den ekstra tryghed at hjælpen kan komme hurtigt frem.

Impact alarm må ikke forveksles med Tow alarm (bugsering), da det er to forskellige funktioner.

Klik her for at se et udvalg af forskellige gps trackere.

Tovejskommunikation

Hvis en tracker har tovejskommunikation, betyder det at du kan føre en samtale med vedkommende som bærer trackeren, eller har den installeret i et køretøj.

De fleste trackere der har tovejs kommunikation, kan både ringes op til, eller selv ringe op – typisk til ét udvalgt nummer som man selv bestemmer.

Nogle modeller har både indbygget mikrofon og højttaler (som MT90), så man snakker i den nøjagtig som i en almindelig mobiltelefon, mens andre modeller kræver et headset (som GT30i). Selvom tovejs kommunikation kræver headset i visse modeller pga. den manglende indbyggede højttaler, har de fleste trackere en indbygget mikrofon, da den også anvendes til aflytningsfunktionen som er standard på de fleste person trackere.

 

 

Tow alarm

Tow alarm er en bugserings alarm. For at anvende denne alarm, skal du sætte trackeren op til at gå i standby tilstand (power down).

Tow alarm fungerer på den måde, at du sætter en Tow værdi på eksempelvis 5 sekunder, og du vil så modtage en Tow alarm når trackeren har været i bevægelse mere end de 5 sekunder.

Bemærk at Tow interval først begynder at tælle efter at trackeren er gået i standby, dvs. at har du sat en standby (power down) på 10 minutter, vil trackeren først tælle de 5 sekunder fra den bliver vækket, forstået på den måde, at den første Tow alarm tidligst kan komme 10 minutter og 5 sekunder efter køretøjet er parkeret.

Tow alarm er derfor oplagt til tyverisikring af køretøjer, da det ikke er muligt at flytte køretøjet, uanset metode, uden at der sendes en Tow alarm.

Tow vs Geo-fence alarm

Tow alarm har den fordel fremfor geo-fence, at du ikke behøver at definere et fast område, den virker alle steder blot køretøjet bliver parkeret og går tracker går i standby tilstand.

Geo-fence

Geo-fence er en funktion der anvendes til at “indhegne” et bestemt område man ønsker at modtage en alarm på.

Det er muligt at opsætte Geo-fence med både indgående og udgående alarm. Dvs. du kan bestemme om du vil have en alarm tilsendt når trackeren bevæger sig ind i området eller ud af området du har defineret.

Geo-fence anvendes til flere formål. Nogle har sat Geo-fence rundt om sin ejendom, enten for at modtage alarm hvis hunden strejfer, eller et køretøj forlader området.

Geo-fence anvendes typisk også hvor man ønsker at modtage besked når et køretøj har nået sin destination. Det kan være en vognmand som har sendt en chauffør afsted fra Aalborg og vil have besked når bilen når København.

Når du opsætter et Geo-fence på din tracker, skal du sørge for at definere et område på omkring 500 meter, altså ca. 250 m i radius fra centrum, ellers risikerer du at få fejl alarmer.
Årsagen er at både begrænsninger i GPS og vejret spiller en rolle i nøjagtigheden af positionerne, og det kan derfor opleves at der sendes falske Geo-fence alarmer, hvis man har defineret et for lille område på kun 30 meter.

SIM kort

En GPS tracker skal have et SIM-kort (også kaldet telefonkort) installeret for at kunne sende positionsoplysninger til din mobiltelefon, eller en server.

SIM-kortet kan enten være et taletidskort, eller et med abonnement, begge vil virke i din GPS tracker.

Før du installerer SIM-kortet i gps trackeren, skal du huske at fjerne pinkoden, ellers vil det ikke virke i trackeren, da der ikke er mulighed for at taste pinkoden.

Hvad er forskellen på GPRS og SMS?

GPRS
vs
SMS

Du kan vælge at modtage alarmer og positioner fra din tracker enten via SMS eller GPRS.

I almindelighed anvendes SMS, hvor du modtager beskeden på din mobiltelefon. Beskeden fra trackeren indeholder koordinater du indtaster i eksempelvis Google Maps, eller du kan vælge at modtage SMS med et link der sender dig direkte til Google Maps hvor du kan aflæse positionen på trackeren direkte via kortet. Bemærk at SMS med link kræver at du har en mobiltelefon der kan tilgå internettet.

Udgifter ved forbrug

En position der sendes fra trackeren til din mobiltelefon via SMS koster kun almindelig takst, dvs. ca. 25 øre hver gang.

GPRS (kaldes også mobilt bredbånd) afregnes pr. forbrugt MB data, og 1 afsendt position fra trackeren, anvender ca. 170 bytes.
Det betyder, at der kan afsendes ca. 6000 positioner på 1 mb, hvilket svarer til at modtage en position hvert 5. minut i 30 dage. I skrivende stund, er det en udgift på ca. 30 kroner månedligt.

Hvornår vælger man SMS vs GPRS

Hvis du ikke har behov for at modtage positioner konstant og heller ikke ønsker at sende positioner til en server (flådestyring), men blot vil kunne spore din tracker lejlighedsvis via din mobiltelefon, kan det anbefales at anvende SMS.

GPRS anvendes typisk ved flådestyring, enten fordi man vil have overblik over mange trackere, eller fordi man vil have positioner sendt til en server.