Impact alarm

Impact alarm (på dansk, påkørsels alarm eller sammenstøds alarm), er en nyttig funktion der anvender trackerens indbyggede accelerometer til at sende en SMS ved færdselsuheld.

Impact alarmen sender automatisk en alarm via SMS med positionen på ulykkestedet, til den/de autoriserede telefonnumre man har indkodet i trackeren. Dette er især anvendeligt hvis man har en bil eller motorcykel parkeret der bliver påkørt, eller ved personskade under en soloulykke, da det giver den ekstra tryghed at hjælpen kan komme hurtigt frem.

Impact alarm må ikke forveksles med Tow alarm (bugsering), da det er to forskellige funktioner.

Klik her for at se et udvalg af forskellige gps trackere.